piątek, 12 lipca 2024r.

Co ile należy się odzież robocza? Co ile przysługuje?

Co ile należy się odzież robocza? Co ile przysługuje?

Zadaniem odzieży roboczej jest zabezpieczenie odzieży prywatnej pracownika bądź jej zastąpienie. Nie można mylić jej z odzieżą ochronną. Ta druga zakładana jest w momencie, kiedy pracownik wykonuje pracę na stanowisku, na którym ma kontakt z czynnikami mogącymi zagrozić jego zdrowiu bądź życiu. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić zatrudnionym odpowiednią odzież roboczą. Warto wiedzieć, kiedy i na jakich zasadach.

Obowiązek pracodawcy

O tym, kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza dokładnie mówi Kodeks Pracy. W przepisach mowa jest o tym, że pracodawca jest zobowiązany dostarczyć odzież roboczą w sytuacji, kiedy prywatna odzież pracownika może ulec zniszczeniu podczas pracy oraz jeśli wymagają tego odpowiednie wymagania bezpieczeństwa, higieny pracy oraz technologiczne. Co ważne, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć odzież roboczą nieodpłatnie.

Częstotliwość wymiany 

Ważna jest tu kwestia dotycząca tego, jak często pracownikowi przysługuje odzież robocza. Okres przydatności ustalany jest między pracodawcą a pracownikami. W wyniku tych konsultacji w zakładzie pracy tworzona jest tabela przydziału odzieży i środków ochronnych. W to wliczają się również buty robocze. Tabela ta wyznacza terminy, kiedy pracodawca zobowiązany jest wydawać nową odzież roboczą. Warto także wiedzieć, że jest również zobowiązany do utrzymywania odzieży roboczej w należytym stanie. Oznacza to, że to ponosi koszty jej prania oraz ewentualnych napraw.

Ekwiwalent za odzież roboczą

Może się jednak zdarzyć tak, że pracodawca dopuści na niektórych stanowiskach możliwość wykonywania obowiązków w prywatnej odzieży pracownika. Oczywiście musi być to strój, który spełnia określone warunki bezpieczeństwa. Prywatne środki ochrony osobistej muszą bowiem spełniać te same normy, co środki zapewniane przez pracodawcę. W takim jednak przypadku pracownikowi przysługuje ekwiwalent, który wypłacić musi pracodawca. Jest to ekwiwalent pieniężny uwzględniający aktualne ceny. Co ważne, okres użytkowania prywatnej odzieży roboczej musi być tożsamy z tym ustalonym w tabeli przydziału odzieży ochronnej. Prywatne artykuły BHP nie mogą być jednak stosowane w każdej sytuacji. Nie jest to możliwe w przypadku bezpośredniej obsługi maszyn i urządzeń oraz gdy istnieje ryzyko skażenia odzieży środkami chemicznymi. Ekwiwalent może przysługiwać pracownikowi także wtedy, kiedy otrzymuje odzież roboczą od pracodawcy, ale ten nie jest w stanie np. jej prać. Wówczas pracownik otrzymuje ekwiwalent na środki piorące.

Może spodobać Ci się również:

photo 1502672023488 70e25813eb80cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw4fHxhcGFydG1lbnR8ZW58MXwwfHx8MTY3ODI3MzkxNQixlibrb 4.0.3q80w1080

Szukasz mieszkania na każdą kieszeń? Sprawdź, czy takie oferty są dostępne?

1 marca 2024

Szukając nowego mieszkania, często zwracamy uwagę na jego cenę. Taki zakup to duża inwestycja, dlatego cena nieruchomość jest dla nas niezwykle istotna. Rynek nieruchomości to ogromna liczba różnych mieszkań, dzięki…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady