czwartek, 20 czerwca 2024r.

Czym zajmuje się radca prawny? Ile kosztuje?

Czym zajmuje się radca prawny? Ile kosztuje?

Radca prawny to (jak sama nazwa wskazuje) jeden z zawodów prawniczych, świadczący usługi szeroko pojmowanej pomocy mającej na celu ochronę interesów klientów. Zawód ten może wykonywać osoba, która spełnia ściśle określone wymagania. Jednym z nich jest ukończenie studiów prawniczych. Niemniej warunek ten nie jest wystarczający, ponieważ magister prawa to po prostu prawnik, który co prawda zdobył (powinien zdobyć) szeroką wiedzę prawniczą, ale nie posiada wielu istotnych uprawnień, jak np. możliwość pełnego reprezentowania klienta przed sądem. W celu pewnego rodzaju dopełnienia swojego zawodu, magister prawa powinien więc kontynuować edukację, podejmując określoną aplikację, która – po jej pozytywnym ukończeniu – pozwala na posługiwanie się mianem: adwokat lub radca prawny.

Kancelaria prawna

Po ukończeniu aplikacji oraz złożeniu ślubowania, adwokat lub radca prawny podejmuje pracę w swoim zawodzie, a miejsce jej stanowi co do zasady kancelaria prawna lub adwokacka. Choć nie jest to zasadą, ponieważ zarówno adwokaci, jak i radcowie podejmują również pracę w dużych firmach, świadcząc usługi z obszaru szeroko pojmowanej pomocy prawnej, z reprezentowaniem przed sądami i innymi instytucjami włącznie (reprezentacja procesowa jest nieodłącznym elementem tego zawodu).

Zakres świadczonej pomocy

Do radcy prawnego możemy zwrócić w różnego rodzaju sprawach – od zwykłej jednorazowej porady po przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności procesowych. Powinniśmy pamiętać, że niemal każda kancelaria posiada pewne obszary specjalizacji, więc warto poszukać takiej odpowiadającej problemowi, w ramach którego poszukujemy pomocy. Radca prawny może więc pomóc nam w wielu sprawach, tak zawodowych (czy związanych z prowadzoną działalnością), jak i osobistych, w tym:

  • zakup nieruchomości, mieszkania (np. poprzez weryfikację kontrahenta oraz zakupywanej nieruchomości, sprawdzenie umowy albo pomoc w jej sporządzeniu, itp.);
  • sprawy urzędowe (np. poprzez pomoc w sporządzeniu pisma, wniosku, odwołania, zażalenia, skargi, a także wskazaniu przysługujących nam praw oraz uświadomieniu mogących powstać obowiązków);
  • reprezentowanie w procesie sądowym;
  • negocjowanie z trudnym kontrahentem.

Powyższy katalog usług stanowi zaledwie zalążek faktycznych możliwości. Do radcy prawnego możemy zwrócić się bowiem z niemal każdym problemem mającym podłoże prawne.

Koszt porady prawnej

Ceny są zróżnicowane. Powinniśmy mieć na uwadze, że dobry prawnik w renomowanej kancelarii w centrum dużego miasta może stanowić znaczny koszt (większy niż w małej kancelarii mającej siedzibę w mały miasteczku). Minister Sprawiedliwości określił w drodze rozporządzenia minimalne stawki opłat za czynności radców prawnych, górna granica jest jednak trudna do określenia (ceny są bowiem kształtowane indywidualnie przez kancelarie). Co do zasady zróżnicowanie stawek może być zależne m.in. od wartości przedmiotu. W celu uniknięcia przykrych niespodzianek należałoby więc – przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z usług określonego prawnika – zwrócić się do niego o wskazanie ceny oczekiwanej usługi (np. przybliżonej). Pamiętajmy również, że niektóre kancelarie – w przypadku tak zwanych zwykłych czynności – czasem podają cenniki już na stronie internetowej dostępnej dla każdego potencjalnego klienta.

Może spodobać Ci się również:

Jaka szpachla do drewna? Sprawdzamy typy popularnych wypełniaczy.

1 grudnia 2021

Drewno stanowi niezwykle wdzięczny materiał. Ma unikalny wygląd, jest stosunkowo miękkie, a jednocześnie na tyle wytrzymałe, że może posłużyć do przygotowania wielu elementów w naszym mieszkaniu. A jednocześnie jest materiałem…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady