czwartek, 20 czerwca 2024r.

Jak wygląda przeszukanie mieszkania?

unnamed file 8

Funkcjonariusze i przedstawiciele organów śledczych w pewnych sytuacjach mogą zlecić wykonanie przeszukania. Jest to dopuszczalna forma weryfikacji podejrzeń, która wykorzystywana jest, by odkryć i zabezpieczyć dokumenty świadczące o popełnionym czynie karalnym. Kiedy może dojść do przeszukania? I jakie prawa w tej sytuacji ma zwykły obywatel?

Kto może dokonać przeszukania?

Do przeprowadzenia tej czynności uprawniony jest prokurator, a także policja lub inny organ uprawniony przez sąd. Przeszukanie realizowane z polecenia sądu lub prokuratora wymaga postanowienia wystawionego przez odpowiedni organ.

W przypadkach niecierpiących zwłoki, przeszukania można dokonać wyłącznie na podstawie nakazu zatwierdzonego przez kierownika jednostki policji. W skrajnych sytuacjach czynność wykonywana jest również na podstawie legitymacji funkcjonariusza. Po realizacji przeszukania policja występuje z wnioskiem o jego zatwierdzenie. Dokument jest w ciągu 7 dni doręczony osobie uprawnionej.

Jak przebiega przeszukanie?

Czynność wymaga naruszenia przestrzeni osobistej obywatela. Dlatego standardowo przed rozpoczęciem przeszukania funkcjonariusz ma obowiązek powiadomić osobę, wobec której ma ono zostać przeprowadzone i wezwać ją do dobrowolnego udostępnienia miejsca zamieszkania. Warto tutaj zaznaczyć, że obywatel ma prawo być w trakcie realizacji działań policji. Przydatna może okazać się wówczas pilna pomoc prawnika, który udzieli dodatkowego wsparcia i informacji.

Przeszukanie musi przebiegać zgodnie z określonym celem. Funkcjonariusze zobowiązani są do uszanowania godności osób przeszukiwanych. Nie mają oni prawa konfiskować przedmiotów należących do domowników, jeśli nie będą one stanowić dowodu w sprawie. Wszystkie zatrzymane przedmioty, które stały się zbędne w trakcie postępowania powinny także zostać zwrócone.

Dokonanie przeszukania w porze nocnej w miejscach zamieszkałych można dokonać jedynie w wyjątkowych sytuacjach. W takim wypadku dobrze jest zgłosić się po pogotowie prawne. Częstochowa jest miejscem, w którym całodobowo świadczymy kompleksowe wsparcie i możemy rozwiać wszelkie wątpliwości związane z przeszukaniem. 

Co może stanowić przesłankę do przeszukania mieszkania?

Zazwyczaj takie środki wykorzystywane są w sytuacji, w której funkcjonariusze przypuszczają, że osoba podejrzana przechowuje rzeczy mogące stanowić dowód w danej sprawie lub ich magazynowanie jest niezgodne z prawem. 

Przeszukanie często wykonuje się także na podstawie danych sprawdzonych i udokumentowanych w trakcie czynności procesowych. W tym przypadku kluczowe jest to, by informacje determinujące decyzję o przeszukaniu były możliwe do weryfikacji. Zgodnie z prawem obywatel ma prawo także złożyć zażalenie, jeśli uzna, że zastosowana czynność została przeprowadzona bezpodstawnie. Pogotowie karne pomoże sformułować taki dokument.

Może spodobać Ci się również:

Jak wygląda chirurgiczne usuwanie ósemek? Przygotuj się na zabieg

Jak wygląda chirurgiczne usuwanie ósemek? Przygotuj się na zabieg

3 lipca 2020

Pełne uzębienie dorosłego człowieka składa się z 32 zębów. Wśród nich wymienić można kły, siekacze, zęby przedtrzonowe oraz trzonowe. Ósemki zaliczają się do tych ostatnich. Wyrzynają się dość późno. Zwykle…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady