czwartek, 20 czerwca 2024r.

Zarząd wspólnoty a administracja budynku – jakie problemy mogą się pojawić na tej linii?

Zarząd wspólnoty a administracja budynku - jakie problemy mogą się pojawić na tej linii, jak je rozwiązywać, pomoc prawna w takich przypadkach

Wielu właścicieli lokalów nie wie, jaka jest różnica pomiędzy zarządem wspólnoty a administracją budynku. Często używają tych pojęć zamiennie, co nie jest poprawne, ponieważ są to dwa różniące się organy, które mają inne kompetencje i obowiązki.

Czym jest zarząd wspólnoty i jakie ma obowiązki?

W skrócie to podmiot, który odpowiada za wszystkie czynności bieżące związane z danym budynkiem. Może składać się z przedstawicieli właścicieli lokali w danej wspólnocie. Istnieje także zarząd powierzony, w tym przypadku zleca się zarządzanie budynkiem firmie lub osobie trzeciej. Niezależnie od tego, jaką formę przyjął ten organ, to pełni on te same funkcje i ma takie same obowiązki. Zarząd ma za zadanie podejmować decyzję i wykonywać działania, które mają na celu zapewnić racjonalną gospodarkę nieruchomością. Do obowiązków tych zaliczamy przede wszystkim właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową, zapewnienie dobrego stanu technicznego nieruchomości, prowadzenie uzasadnionych inwestycji oraz bieżące administrowanie budynkiem. Ponadto zarząd zajmuje się prowadzeniem dokumentacji budynku.

Jakie funkcje pełni administracja budynku i jakie ma obowiązki?

Rola administratora jest o wiele bardziej ograniczona niż zarządu. Ogólnie rzecz biorąc, podlega on pod zarząd wspólnoty i wykonuje powierzone zadania. Najczęściej są to czynności mające na celu utrzymanie poprawnego funkcjonowania budynku oraz utrzymania go w czystości. Oznacza to regularne kontrolowanie stanu technicznego budynku, przeprowadzanie prac konserwacyjnych i remontowych, usuwanie awarii, utrzymywanie porządku. Ponadto administracja może opracowywać wzory uchwał, prowadzić dokumenty lokalowe. Zajmuje się także bieżącymi sprawami lokatorów, dlatego też często pozostaje w bliższym kontakcie z nimi. Ponadto, jeśli mieszkańcy mają jakiś problem, to zwykle dzwonią do administracji budynku, a nie do zarządu.

Co zrobić, gdy pojawią się problemy w komunikacji pomiędzy administracją a zarządem?

Może zdarzyć się sytuacja, w której administrator budynku nie wywiązuje się dobrze ze wszystkich powierzonych mu zadań. Natomiast czasem administracja ma ograniczone pole manewru przez zarząd wspólnoty. Niezależnie od tego, jaki problem wystąpi, jeśli nie udaje się go rozwiązać na drodze zwykłej rozmowy, to warto skorzystać z pomocy prawnika od wspólnot mieszkaniowych. Dzięki temu rozwiązanie powstałych trudności będzie szybsze i sprawniejsze. Ma to duże znaczenie ze względu na poprawne funkcjonowanie nieruchomości — sprawna komunikacja pomiędzy zarządem a administracją jest niezbędna do tego, żeby wykonywane były wszystkie obowiązki.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 1

Jaki akumulator do motocykla? Jak dobrać najlepsze urządzenie do jazdy

1 kwietnia 2021

Sezon wiosenny w pełni, wreszcie zrobiło się ciepło, czas więc uruchomić nasz motocykl i wyjechać na przejażdżkę! Na drodze do spełnienia tych ambitnych planów, może jednak stanąć niesprawny akumulator. Wielu…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady