sobota, 13 kwietnia 2024r.

Jak udowodnić błąd medyczny?

unnamed file 9

Zawód lekarza, choć jest uznawany za specyficzny, nie jest wolny od błędów. Nawet najlepszy specjalista w wyniku roztargnienia czy zaniechania pewnych czynności może przyczynić się do poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, lub nawet jego śmierci. W tej sytuacji należy się odszkodowanie, jednak proces jego uzyskiwania może być uciążliwy. Placówki medyczne często maskują błędy swojej kadry, przez co stosunkowo trudno jest udowodnić swoją rację w sądzie. Kiedy przysługuje nam prawo do roszczeń w wyniku błędów medycznych? I co zrobić, by taką winę udowodnić?

Błędy pojawiają się na kilku płaszczyznach…

Adwokat do spraw błędów medycznych wyróżni kilka sytuacji, które kwalifikują się do starań o odszkodowanie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej diagnozy lub wadliwej oceny stanu zdrowia pacjenta mimo prawidłowych wyników badań, mamy do czynienia z błędem diagnostycznym. Wynika on z braku profesjonalizmu doktora lub niewystarczającego wywiadu zebranego w trakcie leczenia.

Może również wystąpić błąd terapeutyczny. Dotyczy on czynności związanych z postawioną diagnozą i często występuje jako kontynuacja wspomnianego błędu diagnostycznego. Do błędów terapeutycznych zalicza się przykładowo niewłaściwe wypisanie lekarstw, lub przeprowadzenie operacji mimo istotnych przeciwwskazań.

Oprócz tych podstawowych błędów wyróżnia się również:

  • błędy organizacyjne,
  • błędy techniczne,
  • błędy informacyjne,
  • błędy rokowania.

Kto może zostać oskarżony?

Placówki lecznicze mogą podlegać jednemu z kilku rodzajów odpowiedzialności. Zalicza się do nich odpowiedzialność cywilną zawodową, pracowniczą oraz karną. Pierwsza z nich dotyczy lekarza i ma na celu wyrównanie uszczerbku doznanego przez pacjenta. Odpowiedzialność cywilna oparta jest na zasadzie winy a jej celem jest wskazanie sprawcy zdarzenia.

Przy poważniejszych niedopatrzeniach, pracownicy lub placówki medyczne mogą zostać podciągnięci również do odpowiedzialności karnej. Istotne znaczenie ma w tej sytuacji zebranie konkretnych dowodów oraz ich rozpatrzenie przez biegłego. Niekiedy jednak dochodzi do fałszywych oskarżeń, jednak z odpowiednim adwokatem podważenie opinii biegłego sądowego jest możliwe, przez co farmaceuta może zostać oczyszczony ze stawianych mu zarzutów.

Jak udowodnić winę?

W pierwszej kolejności, należy ustalić osobę, której błąd wpłynął na uszczerbek na zdrowiu. Nie zawsze wina leży po stronie lekarza prowadzącego, problemy mogą wynikać również z niedopatrzeń personelu medycznego, a także zaniedbań samej placówki. W określeniu potencjalnego winnego pomoże adwokat do spraw błędów medycznych, który po sprawdzeniu dokumentacji jednoznacznie może wskazać kto odpowiada za uchybienia.

Do udowodnienia winy niezbędna jest również odpowiednia dokumentacja. Pacjent powinien poszukać jak najwięcej danych dotyczących stanu pacjenta z różnych placówek, z których do tej pory on korzystał. Pomoże to jednoznacznie stwierdzić wystąpienie błędu lekarskiego i ocenić jego wpływ na zdrowie osoby poszkodowanej.

 

Może spodobać Ci się również:

Jak wygrać negocjacje? Pomoc prawna i kwestie prawne

Jak wygrać negocjacje? Pomoc prawna i kwestie prawne

7 października 2020

Negocjacje są nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych np. problemach z płatnościami. Odpowiednia strategia dojścia do porozumienia często jest bardzo przydatna. Dzięki niej rozwiązywanie sporów jest znacznie prostsze…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady